Ми працюємо Ми працюємо
Досвідом і працею LNZ. Підбір гібридів зернової кукурудзи
6 лютого 2020 року

Досвідом і працею LNZ. Підбір гібридів зернової кукурудзи

Одним із важливих чинників отримання високого, а головне — стабільного урожаю посівів кукурудзи є правильний вибір гібридів. Адже від цього залежить здатність гібрида не лише закладати високий потенціал у певних умовах, а й реалізувати його завдяки здатності витримувати різні стресові фактори та несприятливі погодні умови регіону або року. Тому при виборі гібрида необхідно враховувати насамперед зону вирощування.

Зону вирощування, що має включати в себе як кліматичні, погодні, так і ґрунтові особливості. Адже в південних регіонах на родючих чорноземних ґрунтах варто сіяти гібриди, що мають добру та високу посухо- і жаростійкість, а в зоні достатнього зволоження (північ та захід України) — ті, що здатні закладати високий потенціал, але обов’язково з урахуванням недостатньої кількості сонячної радіації (обмеження ФАО, групи стиглості) й типу ґрунту. До того ж вони мають бути стійкими до холодових стресів та ураження хворобами.

Крім зональних особливостей, бажано враховувати і деякі важливі технологічні та ресурсно-економічні особливості господарств, зокрема:

- попередник, адже не всі гібриди в повній мірі можуть розкрити свій потенціал, до того ж у монокультурі. Можуть виникати проблеми зі значним насиченням ґрунту органічними залишками та частково спорами хвороб, що негативно впливатиме на продуктивність окремих гібридів. Деякі гібриди мають слабке та тонке стебло, що в умовах монокультури може призвести до вилягання внаслідок життєдіяльності фузаріозу стебла чи за інтенсивного ушкодження стебловим кукурудзяним метеликом тощо. Після такого важкого попередника, як соняшник, не всі гібриди кукурудзи здатні реалізовувати свій потенціал через брак живлення та значний дефіцит на цих полях вологи для культури;

- ресурсне забезпечення. Для інтенсивних технологій слід обирати гібриди, що здатні формувати й реалізовувати високий потенціал і добре реагують на збільшення живлення;

- обробіток ґрунту, який відіграє важливу роль у формуванні та розвитку кореневої системи рослин, адже не всі гібриди здатні формувати потужну кореневу систему за сівби після мілкого обробітку ґрунту чи за технологій no-till;

- час висіву. Дуже важливо враховувати, якщо цей процес займає у вас тривалий час, аби провести сівбу в ранні строки. Тут потрібні будуть холодостійкі гібриди, але водночас бажано висівати в прогрітий ґрунт;

- час і тривалість збирання — вирішальний фактор для великих господарств, у яких період збирання може затягуватись. Тут важливо вирощувати гібриди, що можуть перестоювати без втрати кількості й якості врожаю;

- вологовіддача має велике значення для тих, хто не має сушарок чи потребує гібридів із швидкою вологовіддачею, щоб процес збирання розпочати раніше.

Картинки по запросу "кукурудза посіви"

І оскільки важко отримати універсальні гібриди в процесі звичайної селекції, то всі провідні насіннєві компанії в своєму портфоліо мають гібриди з певними якісними характеристиками, які в повній мірі забезпечать ваші потреби з урахуванням ґрунтово-кліматичних, погодних, ресурсних та технологічних умов.

Проте для того, щоб розібратись, які гібриди слід обрати, краще формувати необхідні конструкції гібридів за бажаними характеристиками, і на їх основі підібрати гібриди.

А для того, аби продемонструвати, як це можна зробити, ми пропонуємо розглянути деякі конструкції гібридів для окремих зон. Адже такий підхід забезпечить більш точний підбір гібридів для ваших умов і потреб, що сприятиме отриманню стабільно високого рівня урожаїв із року в рік, а відтак і прибутку.

Так, наприклад, для зони достатнього зволоження (Івано-Франківська, Житомирська, Чернігівська, Київська обл.) на легких та піщаних ґрунтах за формування конструкцій гібридів обов’язковими факторами, крім стиглості (ФАО), є:

- холодостійкість;

- потужний розвиток кореневої системи;

- високий потенціал урожаю;

- інтенсивний ріст на початкових етапах;

- добра стійкість до хвороб;

- швидка вологовіддача;

- придатність до перестою.

Для зони достатнього зволоження в умовах Тернопільської, Вінницької, Київської, Чернігівської, Сумської, Полтавської областей на середніх за механічним складом ґрунтах під час формування основної конструкції необхідного типу гібридів бажано брати до уваги такі параметри:

- міцне стебло;

- висока стійкість до хвороб;

- швидка вологовіддача;

- добра стресостійкість;

- високий потенціал урожайності.

Для цього регіону на важких за механічним складом ґрунтах бажано ще додати до конструкції гібрида параметри за холодостійкістю, адже цей ґрунт повільно нагрівається, та потужний розвиток кореневої системи для успішного формування її у важкому, запливаючому ґрунті.

Для зони нестійкого зволоження краще використовувати наступну конструкцію бажаного гібрида:

- потужна коренева система;

- добра та висока стресостійкість (холодо-, жаро-, посухостійкість);

- хороша стійкість до хвороб;

- добра або швидка вологовіддача;

- високий потенціал;

- висока стабільність 

Що стосується південних регіонів із недостатньою кількістю вологи, достатньо великою кількістю сонячної радіації та високим температурним режимом, основними показниками для гібридів кукурудзи є:

- жаро- та посухостійкість;

- потужний розвиток кореневої системи;

- швидкий розвиток на ранніх етапах;

- стабільність з року в рік.

Картинки по запросу "кукурудза посіви"

Отже, якщо оцінити гібриди за цією конструкцією, то в нас залишається певний спектр гібридів. Тож одразу відсортовуємо ті, які не придатні під потреби зони. Чи вистачить такої інформації для вибору гібридів? У більшості випадків цього може бути недостатньо, адже потрібно накласти ще й власні агротехнологічні особливості та ресурсні можливості. Тому обов’язковим є додавання в конструкцію необхідних вам гібридів до зональних (кліматичних, погодних і ґрунтових) факторів агротехнологічних особливостей господарств, зокрема, як ми вже говорили: напрям технології системи удобрення (інтенсивна, екстенсивна, адаптивна); можливість висіву кукурудзи в монокультурі чи по поганих попередниках; початок сівби (з якої температури ґрунту стартуєте); тривалість періоду збирання, що регулює потребу в гібридах, придатних до перестою; тип обробітку ґрунту (оранка, глибоке розпушування, мілкий, no-till технологія) тощо.

Ми, своєю чергою, як ваш партнер, готові не тільки надати високоякісне насіння цих брендів, а також допомогти з відповідним підбором гібридів.

Отже, для правильного та успішного вибору гібридів кукурудзи рекомендуємо скласти бажані конструкції гібридів відповідно до ґрунтово-кліматичних умов регіону, власного технологічного, ресурсного забезпечення й агротехнологічних особливостей вирощування культури, що сприятиме зменшенню ризику недоотримання урожаю з року в рік.

Василь Кифорук, кандидат с.-г. наук.

Джерело: AgroPortal