Ми працюємо Ми працюємо
Обробіток ґрунту перед посівом
25 березня 2020 року

Обробіток ґрунту перед посівом

Передпосівний обробіток грунту – сукупність пов'язаних між собою весняних технологічних прийомів, необхідних для ранньої посівної. Ця невід'ємна частина системи обробітку проводиться для створення сприятливих грунтових умов, необхідних для проростання насіння, подальшого росту та розвитку культури, якісного збирання врожаю. 

Культиватор передпосівного обробітку грунту NEPTUN II, цена ...

Види та строки обробки ґрунту

Обробка грунту перед посівом вирішує наступні задачі:

 • розпушення верхнього шару на глибину висіву;
 • вирівнювання поверхні поля;
 • забезпечення дрібнокомкового стану посівного шару;
 • створення ущільненого ложа на глибині зароблення насіння;
 • знищення сходів бур'янів;
 • зароблення внесених добрив;
 • збереження вологи у посівному та орному шарах;
 • покращення мікробіологічної активності, поживного режиму;
 • формування умов для рівномірної дружньої появи сходів та отримання високого врожаю;
 • створення умов для продуктивної роботи сільськогосподарської техніки, посіву, догляду та збирання врожаю. 

 В результаті якісного виконання операцій створюється відносно розпушений дрібно комковатий прошарок, який зберігає вологу, забезпечує високу польову схожість посівного матеріалу, та створює сприятливий фітосанітарний стан на ділянці. Поле має бути чистим, мати оптимальне співвідношення води, повітря та температури, забезпечувати необхідний режим живлення для рослин за їх біологічними потребами. 

 Система та глибина передпосівного обробітку залежать від:

 • гранулометричного складу;
 • засміченості полів; 
 • виду сільськогосподарської рослини;
 • термінів висіву. 

Проведення робіт розпочинають за настання фізичної стиглості землі. Запізнення, особливо на легких грунтах, призводить до значних втрат вологи, швидкому висиханню землі, різкому зниженню врожайності. Обробка до настання фізичної стиглості призводить до надлишкового зволоження та налипання землі на робочі деталі агрегату. 

 Перед висіванням виконують наступне: 

 • Оранка. Здійснюють в районах надлишкового зволоження. Має позитивне значення при вирощуванні просапних культур, а в підзолистих зонах поєднується грунтозаглибленням чи рихленням. Виконують за необхідності зароблення органічного добрива. 
 • Боронування та шлейфування. Їх починають коли зійде сніговий покрив. Набір знарядь залежить від запливання та ущільнення, гребенистості, наявності глиб та крупних комків, утворення кірки. Частіше, використовують дискові борони на глибину 6-10 см. Її збільшення призводить до засміченості полів, за рахунок насіння бур'янів піднятого з глибоких шарів. 
 • Культивація. Виконується через 1-3 дні після ранньовесняного боронування. На заглиблення знарядь і кількість проходів по полю впливає декілька факторів: механічний склад, характер зяблевої обробки, зона зволоженості, культура (рання, пізня). Для деяких рослин цей етап відсутній, проте у більшості випадків, особливо під пізні ярі, роботи проводять обов'язково, не менш ніж два рази. Їх виконують за допомогою агрегатів зі стрілчастими підрізаючими лапами, що дозволяють знищити бур'яни, та якісно розпушити верхній прошарок. Лапа культиватора формує ущільнене ложе для насіння та рівномірний розпушений шар, що сприяє подальшому якісному зароблянню посівного матеріалу та його дружньому сходженню. 
 • Прикочування. Завершальний етап після інтенсивного впливу на поверхню виконують за допомогою котків, що вирівнюють поверхню ділянки, прикочуючи верхній прошарок землі, руйнуючи комки та глиби, вдавлюючи крупне каміння, та сприяють збереженню вологи, яка необхідна для проростання дружніх сходів. 
 • Внесення мінеральних добрив. Під пізні ярі мінеральні підкормки додають під час посіву. В цьому випадку доцільно використовувати повні чи складні добрива, такі як нітроамофоска, нітрофоска або амофосфат. Такий метод підживлення не тільки екологічний, але й вигідний економічно. Під зернові суцільного висіву мінеральні речовини вносять на глибину 5-12 см, просапні – до 20 см. Локально це здійснюється сівалкою прямої сівби, зернотуковой сівалкой чи рослинопідживлювачем-культиватора щоб забезпечити контакт кореневої системи с корисними речовинами.
 • Застосування гербіцидів. Препарати та строки обирають відповідно до спектра дії, вибірковості, особливостей вирощуваних рослин та бур'янів. В системах основного зяблевого обробітку для знищення багаторічних, коренепаросткових шкідливих рослин застосовують гліфосати. Засоби грунової дії вносяться під час здійснення передпосівної культивації обов'язково загортаючи препарат. Передпосівне використання гербіцидів у комбінації з основними операціями землеобробки забезпечує успішну боротьбу зі шкідливими рослинами

Особливості та тонкощі технології передпосівного обробітку грунту

Технологія передпосівного обробітку обирається з урахуванням вирощуваної культури та грунтово-кліматичних умов ділянки і здійснюється за однією із систем:

 • Відвальна. Застосовується там, де достатньо і надлишок зволоження. Створює сприятливі умови для глибокої заробки, знищення рослинних залишків, бур'янів та збудників хвороб. Полягає у проведенні глибокої оранки під час якої повністю перегортається земельний пласт 
 • Безвідвальна. Глибоке рихлення без перегортання пласту. Зберігає стерню, захищає від вітрової ерозії. 
 • Мінімальна. Суттєво зменшує кількість обробок та проходів агрегатом ділянки для запобігання ущільненню і скорочення термінів передпосівної підготовки. Застосовують комбіновані агрегати для виконання одночасно декілька процедур. 
 • Смугова. Оброблення ділянки смугами, куди в подальшому буде проводитись висів. Використання технології ефективне на малородючих ділянках, у зонах надмірного зволоження, та за обмеженого орного прошарку. Технологія потребує використання потужної спеціалізованої техніки. 
 • Нульова. Висів відбувається в необроблену землю сівалками прямого посіву. Рослинні залишки залишаються на ділянці у якості мульчі, а для боротьбі із захворюваннями, бур’янами використовують комплексні ЗЗР та селективні гербіциди. 

Види та терміни передпосівних дій можуть змінюватись відповідно до вирощуваної культури. 

 • Озимі зернові висівають восени за 40-50 діб до завершення вегетаційного періоду, щоб на момент зимування рослини мали 3-4 пагони для протистояння несприятливій погоді. Важливо створити оптимальну щільність орного горизонту. Земля не має бути надто розпушеною, оскільки танення снігів призводить до її осідання та ущільнення, розриву коренів, випирання вузлів кущення. Прибирати рослини-попередники необхідно якомога раніше, щоб зорана поверхня встигла осісти. В іншому випадку необхідно додаткове прикочування. Чим раніше прибрано попередника, тим більш сприятливими будуть умови для висівання та розвитку озимих. Поверхневий обробіток грунту передбачає видалення бур'янів збереження та накопичення вологи.  
 • Ранні культури (зернові, зернобобові, льон) висіваються найпершими, тому землеобробку треба проводити своєчасно, якісно та швидко за настання фізичної стиглості землі. Мета робот – формування твердого вологого ложа для насіння та розпушеного покривного прошарку, в результаті чого створюються оптимальна атмосфера для проростання та розвитку рослини у початковому вегетаційному періоді та одночасно знищуються пророслі навесні бур'яни. Якщо після культивації лишається нерівна поверхня, необхідне додаткове використання борони та вирівнювача, або комбінованих агрегатів. 
 • Посів пізніх ярих (гречка, просо, соняшник, кукурудза). Крім стандартного набору операцій включає проведення повторної культивації для знищення бур'янів. Далі проводиться боронування чи прикочування для попередження випаровування вологи. Якщо на ділянці є бур'яни, покрив занадто щільний, задернений то додатково потрібне лущення. Можливе різне поєднання вказаних прийомів, відповідно до конкретних умов, які склалися на ділянці у передпосівному періоді. 

Найкраще застосовувати комбіновані агрегати, які дозволяють суміщати одразу декілька операцій:

 • рихлення;
 • вирівнювання;
 • ущільнення. 

 Така методика ефективна не лише з економічної точки зору, але й в агротехнічному плані, адже значно пришвидшує терміни виконання польових робіт, покращує їх якість та сприяє зростанню врожайності. 

Значення повторної передпосівної обробки

Повторна культивація є необхідним етапом при підготовці до посіву пізніх ярових. ЇЇ проводять після ранньовесняного боронування при появі сходів шкідливих рослин, безпосередньо перед посівом. При цьому обов'язково виконувати прикочування, особливо перед висівом дрібного насіння. Проведення робіт можна поєднувати, використовуючи культиватор агрегований котком. 

Другу культивацію проводять з меншим заглибленням, ніж було при першій обробці. Різноглибинний обробіток дозволяє:

 • повністю очистити верхній прошарок ґрунту від проростаючих шкідливих рослин;
 • вирівняти поле;
 • забезпечити умови для життєдіяльності корисних мікроорганізмів. 

Повторну культивацію з боронуванням або оброблення землі комбінованими агрегатами виконують на глибину висіву. Кількість передпосівних дій може збільшуватись чи зменшуватись відповідно до засміченості та зволоженості поля.