Ми працюємо Ми працюємо
Однокомпонентні препарати та їхні бакові суміші: переваги і особливості застосування
13 квітня 2020 року

Однокомпонентні препарати та їхні бакові суміші: переваги і особливості застосування

Проблема захисту посівів від шкідників, бур’янів та хвороб — одна з головних та найбільш витратних у сфері рослинництва. Тож потрібно всіляко оптимізувати існуючі схеми захисту, аби підвищувати їхню ефективність і при цьому не збільшувати, або навіть і зменшувати, витрати господарства.

Для підвищення ефективності  ЗЗР необхідно орієнтуватися на трансформаційні тенденції, які відбуваються у видовому складі фітоценозів. Проводячи моніторинг структури видового складу бур’янів, шкідників та хвороб за останні 45 років, було визначено, що за цей час присутність у посівах основних фітоценозоутворюючих видів радикально змінилися.

В сільгоспвиробників усе частіше виникає питання: що краще застосовувати — однокомпонентні препарати чи їхні бакові суміші. І ті, й інші мають свої переваги та свої особливості. Перш за все потрібно врахувати певні фактори при виборі пестицидів у системі захисту посівів та розуміти різницю у цих формах ЗЗР.

Переваги та особливості застосування бакових сумішей препаратів

Вони дозволяють підвищити економічну ефективність заходів, покращити продуктивність праці, мінімізувати пестицидне навантаження на ґрунт шляхом зниження норм витрат кожного препарату та зменшити кратність обробок й відповідно механічні пошкодження посівів. Приготування бакової суміші — це не механічне змішування довільно підібраних компонентів. Це сфера складної органічної хімії у поєднанні з вимогами агрономічної науки.

Бакові суміші поділяють за призначенням на групи:

 •   Суміші однофункціональних препаратів (гербіцид + гербіцид), але за різними механізмами дії.
 •   Різнофункціональні препарати для одночасного знищення різних шкодочинних об’єктів (гербіцид + інсектицид, фунгіцид + ретардант).
 •   Суміші мінеральних добрив з пестицидами.
 •   Суміші фунгіцидів, мікродобрив та ретардантів при протруюванні насіння та ін.

При плануванні бакових сумішей слід враховувати фазу розвитку культури.  Строки застосування всіх компонентів бакової суміші повинні збігатися. Також потрібно стежити, щоб оброблювана культура не перебувала в стресі на момент обробки.

Для приготування бакових сумішей можна використовувати тільки сумісні продукти.  Несумісними вважаються ті пестициди, які при змішуванні змінюють фізичні властивості, надають фітотоксичної дії на культуру або знижують ефективність проти шкідливих об'єктів. 

Необхідно пам'ятати наступні моменти:

 •   не всі добрива й мікроелементи сумісні з пестицидами;
 •   сірковмісні препарати не можна змішувати з маслами й маслянистими рідинами;
 •   борвмісні — також несумісні з маслами, маслянистими рідинами й вапном;
 •   препарати з кислою реакцією рН не можна поєднувати з лужними розчинами;
 •   препарати з кальцієм не можна змішувати з фосфором і сіркою, залізом і магнієм.

Принцип змішування препаратів у баковій суміші наступний — від важкорозчинних пестицидів переходять до додавання менш важкорозчинних. Наприклад, у разі застосування в баковій суміші гербіциду, який випускають у водорозчинній упаковці, його відправляють в бак обприскувача першим. Далі розчиняють сухі препаративні форми: змочувані порошки (ЗП), воднодисперговані гранули (ВДГ) тощо. Після розчинення всіх використовуваних пестицидів переходять до розчинення добрив. Важливо додавати в робочу рідину наступний препарат тільки тоді, коли повністю розчинився попередній.

Використання бакових сумішей пестицидів має ряд істотних переваг перед роздільним їх внесенням:

 •   Економія трудовитрат
 •   Більш ефективне використання техніки і обладнання
 •   Зниження витрат на застосування
 •   Посилення ефекту проти цільових об'єктів
 •   Зниження резистентності шкідливих об'єктів
 •   Зменшення механічних пошкоджень культури
 •   Зниження ймовірності переущільнення ґрунту

Застосування бакових сумішей актуальне тоді, коли постає питання в короткий термін внести всі необхідні засоби і при цьому дотриматись технології вирощування сільськогосподарських культур. Це є найкращим виходом в застосуванні ЗЗР як з екологічного, так і з економічного погляду.

Починаємо з протруювання

Протруювання насіння — важливий лікувально-профілактичний захід у системі захисту рослин зернових культур. Препарати слід підбирати залежно від фітосанітарного стану поля та насіння, але не перевищувати рекомендовану норму, оскільки це може негативно вплинути на польову схожість насіння та енергію проростання. Протруйники можна поділити на групи. Перша з них — препарати для боротьби із грибковими інфекціями а саме: Абсолют (карбендазим, 500 г/л), Арес (металаксил-М, 350 г/л), Хлорис (тебуконазол, 15 г/л, прохлораз, 60 г/л), Бастіон (ципроконазол 6,3 г/л, дифеноконазол 30 г/л). Друга — для боротьби з ґрунтовими шкідниками  (Латина (клотіанідин,600 г/л), Метакса (тіаметоксам, 350 г/л)).

Підбір та комбінування протруйників слід проводити, враховуючи спектр хвороб та зону використання. Так, у зонах достатнього зволоження ефективним буде використання суміші Бастіон або Хлорис у поєднанні з інсектицидним протруйником Латина, який ефективно працює відразу після попадання в ґрунт. Рекомендовано використання такої бакової суміші у зонах недостатнього та нестійкого зволоження.

Бастіон та Хлорис можна поєднувати із інсектицидним протруйником  Метакса, він має тривалішу, проте більш повільну інсектицидну дію на початкових етапах, але забезпечує пролонгований захист.

Для забезпечення системної дії та розширення спектру захисту варто використовувати Фуксію (флудіоксоніл, 25 г/л,) в баковій суміші із Абсолют (карбендазим, 500 г/л) або Арес (металаксил-М, 350 г/л).

Протуєний насіннєвий матеріал

Гербіцидний захист посівів

При виборі технології із використанням гербіцидного захисту треба звернути увагу на видовий склад бур’янів, фазу розвитку культури і бур’янів, чергування культур у сівозміні.

При вирощуванні просапних культур (соняшник, кукурудза, соя та ін.)  не можна обійтися без ґрунтових гербіцидів, які контролюють дводольні однорічні та багаторічні бур’яни, однорічні та  багаторічні злакові бур’яни. Адже саме ці бур’яни завдають найбільшої шкоди на початкових фазах органогенезу сільськогосподарських культур.

Для боротьби з такими бур’янами у посівах  вибір правильного препарату можна поділити на кілька груп:

 •   Для різних ґрунтово-кліматичних умов
 •   Для оптимальних строків застосування
 •   Ділянки з сильною засміченістю
 •   Для використання в пізні фази розвитку культур

Для боротьби з великим різноманіттям бур’янів використовують діючі речовини з різних хімічних груп:  флорасулам – хімічна група триазолпіримідинів; метолахлор – хімічна група хлорацетаміди; нікосульфурон – хімічна група  сульфонілсечовини та ін.

Їх можна комбінувати, щоб збільшити спектр контролю широколистих та злакових бур'янів у посівах. Крім цього, поєднання декількох діючих речовин гербіцидів  з різних хімічних груп в одній баковій суміші запобігає виникненню резистентності у бур’янів. Тому бренд DEFENDA у своєму портфоліо має широку лінійку ефективних ґрунтових гербіцидів: Айдахо (тербутилазін, 500 г/л), ДаблТрай (метолахлор, 960 г/л, Перун (прометрин, 500 г/л), Сахара (ацетохлор, 900 г/л), Сора-Нет (пропізохлор, 720 г/л), Напалм (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л) та рекомендує застосовування наступних бакових сумішей ґрунтових гербіцидів: Дабл Трай + Перун, Айдахо + Сора-Нет і т.д.

Для зернових культур найкраще в оптимальні строки використовувати однокомпонентні  страхові гербіциди, до складу яких входить одна діюча речовина. Для прикладу, при захисті озимої пшениці від бур’янів в лінійці DEFENDA присутній  гербіцид Шериф на основі діючої речовини трибенурон-метил, 750 г/кг. Норма внесення 15 г/га + 0,2 л/га ПАР Мачо. Діюча речовина препарату за способом дії на рослину належить до інгібіторів синтезу амінокислот. Проникаючи до рослини через листя, стебла та коріння, транспортується до точок росту, блокує виробництво основних амінокислот та поділ клітин рослини.

Для ефективної боротьби проти  падалиці соняшника за класичною схемою вирощування та за Clearfild і Експрес технологіями ефективним методом є застосування гербіциду Аксакал (флорасулам 250 г/кг) з нормою внесення 20-30 г/га  та 0,2 л/га ПАР Мачо або 0,15 л/га Супер Мачо. Завдяки високій селективності та активній дії обприскування можна проводити за середньодобової температури від +5ºС. 

Фунгіцидний захист посівів

Стратегія фунгіцидного  захисту повинна будуватися на основі профілактичної боротьби, до появи симптомів  захворювань. В разі ж якщо з різних причин вчасно не було застосовано профілактичний фунгіцид, потрібно застосовувати препарати, які мають сильну лікувальну дію.

Крім протруювання насіння, велике значення має захист самих рослин в період вегетації. Якщо на посівах проявляються такі хвороби: борошниста роса, септоріоз, сітчаста плямистість, сіра гниль, церкоспороз, фузаріоз та інші, то для більш ефектної дії однокомпонентних препаратів  DEFENDA пропонує такі бакові суміші:

 •   Камзол (метконазол, 60 г/л) + Меценат (пропіконазол, 250 г/л)
 •   Талер (тебуконазол, 250 г/л) + Меценат (пропіконазол, 250 г/л)
 •   Камзол (метконазол, 60 г/л) + Парацельс (флутріафол, 250 г/л

Для зони достатнього зволоження:

 •   Старк (азоксистробін, 250 г/л) + Парацельс (флутріафол, 250 г/л
 •   Старк (азоксистробін, 250 г/л) + ДОТ (ципроконазол, 80 г/л + пропікозол, 250 г/л)

Інсектицидний захист

Розглядаючи інсектицидний захист, також потрібно звертати увагу на видовий склад та стадії розвитку шкідників.

Якщо на посівах з’являються такі шкідники, як шведська та гессенська мухи, личинки лучного метелика, інколи озима совка та довгоносик, клоп-черепашка, п’явиці, попелиці, трипси, ріпакові шкідники та ін., бренд DEFENDA рекомендує використовувати інсектициди на основі однокомпонентних продуктів, такі як Бомбардир (імідаклоприд, 700 г/кг), Атік (ацетаміприд, 200 г/кг), Миральд (фенпіроксимат, 50 г/л), Синерид (тіаклоприд, 240 г/л), Октант (тіаметоксам, 250 г/кг), Альфа Супер (альфа-циперметрин, 100 г/л), Престо (клотіанідин, 200 г/л , лямбда-цигалотрин, 50г/л).

Сучасна система захисту рослин від шкідливих організмів повинна відповідати таким вимогам:

 •   Висока ефективність при застосуванні
 •   Енерго-, ресурсозбереження
 •   Екологічна збалансованість

Посіви озимої пшениці

Компанія LNZ Group пропонує широку лінійку препаратів під брендом DEFENDA, до складу яких входять однокомпонентні препарати з різними діючими речовинами. Застосовуючи систему захисту рослин,  зокрема в бакових сумішах для більшого ефекту, фахівці завжди виходять з фітосанітарного стану посівів та полів. 

Доведено на практиці, що перевагою застосування однокомпонентних препаратів є вища біологічна та економічна ефективність. Такий підхід  дозволяє сільгосппідприємствам своєчасно реагувати на реальну фітосанітарну обстановку в польових умовах.

Котигора Олександр, менеджер із розвитку агротехнологій південного регіону LNZ Group

Джерело SuperAgronom